Pro firmy

Work-life Balance (WLB) Zaměstnanců a Managementu

Pokud se tématu WLB nevěnuje ve firmách a korporátních společnostech dostatečná pozornost, může se dostat až do bodu, kdy se zaměstnanci snaží vydat ze sebe to poslední v důsledku obavy ze ztráty zaměstnání, což vede k nárůstu stresu a celkové nespokojenosti zaměstnanců i managementu včetně poklesu efektivity a výkonu.

andrea-povazanova-3.jpg

Rovnováha mezi životem v práci a životem mimo práci je často mnohem efektivnější než většina klasických benefitů. Péče o Work Life Balance zaměstnanců a managementu je v dnešní době známkou komplexní strategie uspět.

 
andrea-povazanova-3.jpg

Pro firmy

Work-life Balance (WLB) Zaměstnanců a Managementu

Pokud se tématu WLB nevěnuje ve firmách a korporátních společnostech dostatečná pozornost, může se dostat až do bodu, kdy se zaměstnanci snaží vydat ze sebe to poslední v důsledku obavy ze ztráty zaměstnání, což vede k nárůstu stresu a celkové nespokojenosti zaměstnanců i managementu včetně poklesu efektivity a výkonu. 

Rovnováha mezi životem v práci a životem mimo práci je často mnohem efektivnější než většina klasických benefitů. Péče o Work Life Balance zaměstnanců a managementu je v dnešní době známkou komplexní strategie uspět.

 
 
 

EXECUTIVE COACHING

V profesním životě je koučink vysoce efektivní v oblastech jako je Work Life Balance, sebeřízení, řízení týmů, předcházení a zvládání konfliktních situací, koučování v kariérních postupech, docílení většího úspěchu v pracovní pozici a  týmu, Rovnováha v oblasti osobní a pracovní sféry a tímto nastavený klid a vyšší efektivnost a radost z práce. Velmi často například pracuji s klienty na tématu obavy z veřejného projevu (prezentace, mluvení před větším množství lidí.), výsledky se dostavují rychle a jsou vynikající !

Můj koučovací přístup a metody jsou vysoce vhodné pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti a potřebuje znovuobjevit a nastavit Balance ve svém pracovním životě, stojí před úkolem na který nechce být sám, má potřebu se rozvíjet, nebo hledá směr kudy se momentálně vydat.

 

MANAŽERSKÝ KOUČINK a KOUČINK VRCHOLOVÉHO MANAGEMENTU

Nejčastější témata manažerů, kteří ke mně přicházejí z vlastní iniciativy

 • Work Life Balance
 • Nepříjemné pocity při prezentacích a poradách
 • Pocit chaosu a nesystematičnosti svého „systému“
 • Problematické vztahy s kolegy, podřízenými
 • Ujasnění si postupu v konkrétním projektu a řešení průběžných situací s tím spojených
 • „Nic nestíhám“
 • Zbavení se nejistoty v rozhodování
 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • Pocit, že se necítí dostatečně realizováni
 • Obhájení si svého názoru v souladu s firemním systémem
 • Chtějí se zdokonalovat
 • Pocit, že namají dostatečně dobré hodnocení ze strany svého nadřízeného
 • Situace po výpovědi
 • Příprava na výběrové řízení
 • Obava z neúspěchu
 • Přijetí a ocenění sebe sama
 • Kariérní změny – Vědět co chci, za jakých podmínek a jak toho dosáhnout
 • Příprava na klíčové situace ( prezentace, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení, reorganizace)
 • Nástup do nové pracovní pozice
 • Průběžná podpora v pracovním i osobním životě

Nejčastější témata zadavatelů,  kteří u mě poptávají absolvování koučinku pro své klíčové manažery

 • Silný manažerský potenciál s nízkou schopností sebeprozasení
 • Posílení manažerských kompetencí
 • Změna pozice v rámci reorganizace (nutnost změny přístupu k bývalým kolegům, kteří se stali podřízenými)
 • Sebe vědomí a posílení osobnostních prvků
 • Zvýšení efektivity  vedení podřízených (důraz na komunikaci, motivaci, kontrolu, spolupráci, důvěru, konflikty na pracovišti)
 • Zvládání stresových situací
 • Procesy rozhodování
 • Prokrastinace
 • Sebemotivace a iniciativa po delším case v pozici
 • Neuspokojivé vztahy s ostatními zaměstnanci – v linii kolegů, nadřízených, podřízených (např. na základě 360°zpětné vazby nebo AC, DC)
 • Vedení porad a prezentace
 • Objevení silných stránek manažera a jejich maximální rozvinutí
 • Orientace v rámci konkrétního projektu (např. nastavení Cílů, priority, timemanagement, kontrola, měření)
 • Efektivní Time management
 • Maximalizace potenciálu manažera v rámci - Motivace ostatních, Rozhodování, delegování, Prezentačních dovedností, zvládání kolizních situací, sebeřízení a řízení přímých podřízených
 • Schopnost dát jasnou a efektivní zpětnou vazbu
 • Maximalizace schopností, které vedou k plnění hospodářských výsledků firmy
 • Rozvoj osobnosti manažera tak, aby byl schopen maximálně využívat svůj potenciál, zkušenosti a znalosti k naplňování průběžných cílů společnosti.
 • Rychlé zorientování se v procesu změny
 • Osvojení si Koučovacího manažerského přístupu (výkonostní model GROW) 
 

 

Mám zájem o EXECUTIVE coachinG

Jméno *
Jméno
 
 

Adresa

MGR. ANDREA POVAŽANOVÁ
Jáchymova 3
Praha 1 - Staré město

 

E-mail: povazanova@koucink-eft.cz
Mobil: +420 775 615 072

LinkedIn: Andrea Považanová
Facebook: Andrea Považanová