Coaching

Pravou podstatou a specifikem tohoto oboru v oblasti rozvoje lidského potenciálu je jediný Cíl – dovolit si být sama sebou a součastně žít v rovnováze a souladu s celkem, který nás obklopuje. Kouč nerovná se psycholog. Kouč je partner a průvodce ve změně. Coaching je krátkodobé či dlouhodobé partnerství (klient - kouč), které je založeno na důvěře a jehož cílem je, aby příchozí změna byla rychlá, pozitivní a v souladu s Vašim přirozeným nastavením. Úkolem kouče je klientovi aktivně naslouchat a klást takzvané «silné otázky». Během několika podnětných rozhovorů, v délce 60 minut, opakujících se po 1-2 týdnech, dochází k odstranění vnitřních bariér koučovaného, tak aby co nejefektivněji využíval svůj vnitřní potenciál a byl spokojenější a úspěšnější.

andrea-povazanova-4.jpg
 
andrea-povazanova-4.jpg

Coaching

Pravou podstatou a specifikem tohoto oboru v oblasti rozvoje lidského potenciálu je jediný Cíl – dovolit si být sama sebou a součastně žít v rovnováze a souladu s celkem, který nás obklopuje. Kouč nerovná se psycholog. Kouč je partner a průvodce ve změně. Coaching je krátkodobé či dlouhodobé partnerství (klient - kouč), které je založeno na důvěře a jehož cílem je, aby příchozí změna byla rychlá, pozitivní a v souladu s Vašim přirozeným nastavením. Úkolem kouče je klientovi aktivně naslouchat a klást takzvané «silné otázky». Během několika podnětných rozhovorů, v délce 60 minut, opakujících se po 1-2 týdnech, dochází k odstranění vnitřních bariér koučovaného, tak aby co nejefektivněji využíval svůj vnitřní potenciál a byl spokojenější a úspěšnější.

 
 

LIFE BALANCE COACHING (LBC)

Cílem je vysoká kvalita života v souladu s přirozeným nastavení jednotlivce. Uvědoměním si vlastní hodnoty a doslova setkání člověka se sebou samým nabízí velké možnosti do budoucna a současně odpovědi na mnoho předem nejasných otázek. Přístup a metody jsou vhodné pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti, stojí před úkolem na který nechce být sám, má potřebu se rozvíjet, nebo hledá směr kudy se momentálně vydat.


Work Life Balance (WLB)

Cílem je nastavení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Pokud se tématu Work Life Balance nevěnuje ve firmách a korporátních společnostech dostatečná pozornost, může situace vést k nárůstu stresu a celkové nespokojenosti zaměstnanců i managementu. Tento fakt vede k poklesu efektivity a výkonu. Ukazuje se, že rovnováha mezi životem v práci a životem mimo práci je často mnohem efektivnější než většina klasických benefitů. Ucelený program, který tuto problematiku efektivně řeší, obsahuje executive coaching one-to-one a soubor několika na sebe navazujících odborných workshopů. 


EXECUTIVE COACHING (EC)

Cílem koučovacích sezení one-to-one, je posílení managerského potenciálu do systémového řízení. Úspěšným sebeřízením, uvolněním skrytého potenciálu a nastavením Work Life Balance, velmi rychle dochází k pozitivním výsledkům a efektivitě. Vhodné pro střední a vrcholový management. Při své práci využívám poznatky nejnovějších neurověd NLP.  

 
 
 

MÁM ZÁJEM O COACHING

Jméno *
Jméno
 

 

Adresa

MGR. ANDREA POVAŽANOVÁ
Jáchymova 3
Praha 1 - Staré město

 

E-mail: povazanova@koucink-eft.cz
Mobil: +420 775 615 072

LinkedIn: Andrea Považanová
Facebook: Andrea Považanová