Pro firmy

Work-life Balance (WLB) Zaměstnanců a Managementu

Pokud se tématu WLB nevěnuje ve firmách a korporátních společnostech dostatečná pozornost, může se dostat až do bodu, kdy se zaměstnanci snaží vydat ze sebe to poslední v důsledku obavy ze ztráty zaměstnání, což vede k nárůstu stresu a celkové nespokojenosti zaměstnanců i managementu včetně poklesu efektivity a výkonu.

andrea-povazanova-3.jpg

Rovnováha mezi životem v práci a životem mimo práci je často mnohem efektivnější než většina klasických benefitů. Péče o Work Life Balance zaměstnanců a managementu je v dnešní době známkou komplexní strategie uspět.

 
andrea-povazanova-3.jpg

Pro firmy

Work-life Balance (WLB) Zaměstnanců a Managementu

Pokud se tématu WLB nevěnuje ve firmách a korporátních společnostech dostatečná pozornost, může se dostat až do bodu, kdy se zaměstnanci snaží vydat ze sebe to poslední v důsledku obavy ze ztráty zaměstnání, což vede k nárůstu stresu a celkové nespokojenosti zaměstnanců i managementu včetně poklesu efektivity a výkonu. 

Rovnováha mezi životem v práci a životem mimo práci je často mnohem efektivnější než většina klasických benefitů. Péče o Work Life Balance zaměstnanců a managementu je v dnešní době známkou komplexní strategie uspět.

 
 
 

EXECUTIVE COACHING

V profesním životě je koučink vysoce efektivní v oblastech jako je Work Life Balance, sebeřízení, řízení týmů, předcházení a zvládání konfliktních situací, koučování v kariérních postupech, docílení většího úspěchu v pracovní pozici a  týmu, Rovnováha v oblasti osobní a pracovní sféry a tímto nastavený klid a vyšší efektivnost a radost z práce. Velmi často například pracuji s klienty na tématu obavy z veřejného projevu (prezentace, mluvení před větším množství lidí.), výsledky se dostavují rychle a jsou vynikající !

Můj koučovací přístup a metody jsou vysoce vhodné pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti a potřebuje znovuobjevit a nastavit Balance ve svém pracovním životě, stojí před úkolem na který nechce být sám, má potřebu se rozvíjet, nebo hledá směr kudy se momentálně vydat.

 

MANAŽERSKÝ KOUČINK a KOUČINK VRCHOLOVÉHO MANAGEMENTU

Nejčastější témata manažerů, kteří ke mně přicházejí z vlastní iniciativy

 • Work Life Balance

 • Nepříjemné pocity při prezentacích a poradách

 • Pocit chaosu a nesystematičnosti svého „systému“

 • Problematické vztahy s kolegy, podřízenými

 • Ujasnění si postupu v konkrétním projektu a řešení průběžných situací s tím spojených

 • „Nic nestíhám“

 • Zbavení se nejistoty v rozhodování

 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

 • Pocit, že se necítí dostatečně realizováni

 • Obhájení si svého názoru v souladu s firemním systémem

 • Chtějí se zdokonalovat

 • Pocit, že namají dostatečně dobré hodnocení ze strany svého nadřízeného

 • Situace po výpovědi

 • Příprava na výběrové řízení

 • Obava z neúspěchu

 • Přijetí a ocenění sebe sama

 • Kariérní změny – Vědět co chci, za jakých podmínek a jak toho dosáhnout

 • Příprava na klíčové situace ( prezentace, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení, reorganizace)

 • Nástup do nové pracovní pozice

 • Průběžná podpora v pracovním i osobním životě

Nejčastější témata zadavatelů,  kteří u mě poptávají absolvování koučinku pro své klíčové manažery

 • Silný manažerský potenciál s nízkou schopností sebeprozasení

 • Posílení manažerských kompetencí

 • Změna pozice v rámci reorganizace (nutnost změny přístupu k bývalým kolegům, kteří se stali podřízenými)

 • Sebe vědomí a posílení osobnostních prvků

 • Zvýšení efektivity vedení podřízených (důraz na komunikaci, motivaci, kontrolu, spolupráci, důvěru, konflikty na pracovišti)

 • Zvládání stresových situací

 • Procesy rozhodování

 • Prokrastinace

 • Sebemotivace a iniciativa po delším case v pozici

 • Neuspokojivé vztahy s ostatními zaměstnanci – v linii kolegů, nadřízených, podřízených (např. na základě 360°zpětné vazby nebo AC, DC)

 • Vedení porad a prezentace

 • Objevení silných stránek manažera a jejich maximální rozvinutí

 • Orientace v rámci konkrétního projektu (např. nastavení Cílů, priority, timemanagement, kontrola, měření)

 • Efektivní Time management

 • Maximalizace potenciálu manažera v rámci - Motivace ostatních, Rozhodování, delegování, Prezentačních dovedností, zvládání kolizních situací, sebeřízení a řízení přímých podřízených

 • Schopnost dát jasnou a efektivní zpětnou vazbu

 • Maximalizace schopností, které vedou k plnění hospodářských výsledků firmy

 • Rozvoj osobnosti manažera tak, aby byl schopen maximálně využívat svůj potenciál, zkušenosti a znalosti k naplňování průběžných cílů společnosti.

 • Rychlé zorientování se v procesu změny

 • Osvojení si Koučovacího manažerského přístupu (výkonostní model GROW)

 

 

Mám zájem o EXECUTIVE coachinG

Jméno *
Jméno
 
 

Adresa

MGR. ANDREA POVAŽANOVÁ
Jáchymova 3
Praha 1 - Staré město

 

E-mail: povazanova@koucink-eft.cz
Mobil: +420 775 615 072

LinkedIn: Andrea Považanová
Facebook: Andrea Považanová