Executive coaching

GTS CENTRAL EUROPE - Robert Lhota - ředitel projektové kanceláře, GTS Czech
“Během koučovacích sezení vedených Andreou jsem zažil největší profesionální zkušenost v mém životě. Na základě této spolupráce se v mé kariéře odehrály zásadní a mnou naprosto neočekávané pozitivní změny. I přesto, že naše sezení už nejsou zdaleka tak častá, výsledky jsou trvalé.”
MEDIA BUYERS - Lukáš Chmela, managing director
“Díky koučovacím sezením u Andrey se mi podařilo zvládnout období, kdy jsem čelil největším podnikatelským a managerským výzvám ve své dosavadní kariéře. Můj roční obrat se šestinásobně zvýšil. Jsem přesvědčený o tom, že metody, se kterými Andrea pracuje, patří v současné době mezi nejrychleji a nejspolehlivěji fungující techniky, které jsou na současném trhu k dispozici. Andreu Považovanovou jako kouče, stejně jako její techniky, můžu rozhodně doporučit.”

Zobrazit další reference

Cengiz Efe Okumus - Manager Ernst & Young, s.r.o., Transaction Advisory Services department
“Within a short period of time, you realize that Andrea has significant experience and many tools in her disposal. She tailors each session for you based on your goals. This enables a quick progress and your development becomes so obvious that you cannot miss it. She has a surprising understanding of dynamics of a high performing & demanding office environment and everything that comes with it. Thanks to this, her advice is accurate and valuable. For me, she have induced a deeper understanding of myself and my environment and also provided alternative perspectives to recurring situations.
I would recommend her to any high performing individual who care about their career as well as their personal life.”
Ing. Tereza Kubínová, MBA, CFE - senior managerka Ernst & Young Audit s.r.o.
“Andrejko, děkuji za možnost nahlížet na každodenní situace i závažná životní dilemata z různých perspektiv. Velmi mi pomohlo poznání toho, jak úzce souvisí osobní spokojenost s pracovním úspěchem a jak obě oblasti skloubit v mysli, ale i v činech. Díky Vám jsem se naučila vážit si sama sebe. Jste pro mne velmi inspirativní bytost a věřím, že Vaše práce pomůže ještě řadě dalších lidí.”
L’OREAL Česká republika - Jovana Hykšová - trainer
“Už po druhém sezení zažívám neuvěřitelný pocit uvolnění, vnitřního klidu a pohody. Trému, kterou jsem vždy prodělávala před každou prezentací jsem jako zázrakem po letech odbourala. Děkuji Vám Andreo, za vše!”
KPMG - Matěj Pára - business analyst project manager
“Díky coachingu s Andreou jsem pochopil, že nemusím usilovat o to být dokonalý. Odešla panika. Přišel vnitřní klid a svoboda.”
CSE Assurance Talent Team - Jana Chludilova - Associate Director
“Andrejka mi pomohla získat vnitřní klid, rovnováhu a důvěru v sebe sama. Od prvního setkání dokázala velmi rychle věci pojmenovat a “uhodit hřebíček na hlavičku”. Každé sezení bylo efektivní, cílene, ve velmi bezpečné a příjemné atmosféře, její pracovna je taková oáza klidu Andrejka je velmi empatická a chápající, využívá široké spektrum nástrojů a technik, které intuitivně a účinně kombinuje. Děkuji za vše, Jana”
DACHDECKER - Josef Vlasák - obchodní ředitel, prokurista
„S Andreou Považanovou jsem nahlédl do souvislostí mého života, o kterých jsem ani netušil. Díky tomu jsem s její pomocí zvládl odstranit bloky a brzdy své osobnosti a mimo jiné výrazně snížil každodenní pracovní stres, což pozitivně ovlivnilo nejen múj profesní ale i osobní život. Uvědomil jsem si a pochopil vazby mezi pracovním a soukromým životem, a to mi odhalilo několik zásadních vlivů na vlastní úspěch, zdraví, vyrovnanost a spokojenost. Všechny koučovacích sezení mi přinesly pozitivní konkrétní výsledky a podařilo se mi naplnit veškeré profesní cíle, které jsem si během koučovacího procesu stanovil.“ Na Andree jsou znát její dlouhodobé profesní zkušenosti z oblasti koučování. Dokázala mě systematicky vést procesem změny tak, že jsem postupně měnil svůj život podle svých představ a začal ho „žít naplno“. Její vysoce profesionální, lehce invazivní, ale lidský přístup, dle mého názoru velice dobře zafungoval a udělali jsme společně několik velkých kroků, které mě posunuly o několik schodů výše.
RINGIER CR - Ing. Tomáš Böhm – Generální ředitel, CEO
“Andrea Považanová ve své pozici personální ředitelky společnosti Ringier CR, a.s. efektivně využívala manažerský koučovací přístup a to v oblasti rozvoje specifických dovedností zaměstnanců, řešení osobních I profesních problémů, které ovlivňují pracovní výkon a také v rámci plnění konkrétních cílů během plánování organizačních změn. Mimo jiné se během svého působení ve funkci manažera lidských zdrojů velmi efektivně zhostila úlohy propojování personalistik mezi společností Ringier CR, a.s. a společnostmi Česká Typografie a Československý sport, které společnost v době jejího působení získala. Mezi její kompetence patřilo kompletní vedení personálního oddělení, výběr nových pracovníků, spolupráce s dodavateli, jakož i tvorba nové platové struktury a návrhy systémů odměňování a benefitů Compensation & Benefits. Její jednání se zaměstnanci a ostatními partnery bylo vždy na velmi vysoké úrovni a i v případě nestandardních situací vždy vystupovala jako loajální, podporující a týmový hráč.”
PERI -Bc. Lucie Myslivcová – manažerka pohledávek
“Když mi společnost nabídla v rámci mého rozvoje absolvovat koučovací proces u Andrey, neměla jsem představu, co mám očekávat a váhala jsem. Byla jsem však sama se svými pracovními i osobními problémy a neměla jsem tušení, jak si všechno správně uspořádat, abych byla klidná, vyrovnaná a našla svou vlastní osobnost I pracovní naplnění. Nic se mi nedařilo a můj pohled na život se stával čím dál více pesimističtějším. Rozhodla jsem této příležitosti využít. Náhle se dostavila změna v mém osobním životě, s ní radost a naplnění a vše se brzy pozitivně projevilo i v mém profesním životě. Nastala rovnováha a vnitřní klid. Andreo, každé naše sezení mi bylo neuvěřitelným přínosem. S díky a hlubokou úctou.”
Ing. Martin Dvořák - člen představenstva Hospodářské Komory HMP, skupina PPF
“Čas strávený u Andrey mě naučil vidět věci z jiných perspektiv a optikou o které, jsem si dříve myslel, že neexistuje. Pomohlo mi to zvládnout mimořádně svízelné situace u kterých bych normálně předpokládal, že se nedají vyřešit a zvládnout. Tuto zkušenost a získání těchto schopností považuji za neocenitelnou.”
KPMG - Ing. Tomáš Martinka - Assosiate Manager
“Uvědomil jsem si hodnotu svého času. Děkuji."
EYELEVEL - Josef Zach - Director of Production, Logistic Terminal, PACKIT
“Člověk si může být jistý ve svých kvalitách, ale pokud je neumí prodat a nebo je v sobě najít a otevřít, není mu to vlastně nic platné. Podobně jsem se cítil já do doby, než jsem se svěřil do péče Balance Coaching Institutu vedený Andreou. Jakýkoliv další výčet pochval je zbytečný.”
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE - Mgr. Petr Jedelský - President of the Academic Senate of the Faculty of Science
“Pustit se do executivního koučovacího procesu pod vedením Andrey bylo nejlepší rozhodnutí mého života. Víc se směju a potkal jsem u ní sám sebe!.”

Méně referencíWork Life Balance Training

EON ČR - Ing. Milan Karásek, FCCA MBA - Head of group Accounting and Tax
“Absolvoval jsem u Andrey její training Work Life Balance . Proč se mi líbil? Vím, co mi energii dává a co mi ji bere. Umím také svou vlastní energii aktivovat. A co víc, znovu jsem si uvědomil, co je mým životním posláním a proč jsem tady. Andrea sdílí training s opravdovou radostí a zaujetím. Děkuji jí za jedinečný, inspirativní a lidský přístup. Z její práce vyzařuje “passion” pro to, co dělá a za to jí patří velké poděkování.”
Ernst & Young – Kristýna Hercegová, HR Manager
„Work Life Balance doporučuji všem, kteří si v životě potřebují udělat v čemkoliv jasno, nebo vědí co chtějí, ale neví jak na to. Všem, kteří chtějí být v pracovním i osobním životě spokojení a šťastní a hledají rovnováhu. Oceňuji vynikající prostředí kurzu, stejně tak, jako know how Andrey a dostatek prostoru, který je každému účastníkovi poskytnut. Přínos tohoto programu pro můj profesní rozvoj hodnotím jako velmi vysoký.“

Zobrazit další reference

PWC - Ing. Ekaterina Šmídová – senior konzultant M&A
„Kurz bych rozhodně doporučila. Absolvování kurzu Work Life Balance mě naučil jak jednoduše řešit problematiky a náročné situace, které se při práci v korporátním prostředí vyskytují a ukázal jak najít radost a rovnováhu. Všechny techniky uplatňuji v pracovním i osobním životě. Přístup Andrey i přínos pro můj život je vynikající“.
KPMG – Zuzana Vaníčková, audit Manager
„Výborný training. Doporučuji všem, kteří se rozhodli pro změnu a hledají jakou cestu zvolit. Program Work Life Balance Training mi poskytl okamžité funkční nástroje pro uskutečnění rychlé změny a dlouhodobé navýšení energie. Přístup Andrey hodnotím na nejvyšší úrovni.“
Biogen CZ - RNDr. Michaela Hrdličková, MBA , Country Director
„Andreo, celou dobu kurzu oceňuji, jak jste autentická, jak rozumíte tomu, co děláte, jak hluboké máte znalosti a dovednosti. Děkuji, že se s námi o to dělíte!. Všechny metody, které jsem se naučila, jsou vhodné pro jednotlivce i vedení týmů a uplatňuji je. Počet modulů výcviku a jeho časové rozložení považuji za vynikající. Kurz Work Life Balance je jiný než ty ostatní kurzy na trhu, efektivní, úžasný!“
KOOPERATIVA, a.s., Vienna Insurance Group - Mgr, Michaela Vágnerová , Metodik specialista Personální úsek, Generální ředitelství
“Výcvik Work Life Balance, který jsem absolvovala u paní Andrey Považanové, byl velmi inspirativní a obohacující, neboť Andrea využívá mimořádné techniky, kterých je celá řada a přesně dokáže intuitivně vystihnout, co je v daný okamžik nejfunkčnější a jak se dostat ještě blíže samy k sobě. Velmi děkuji Andree za její profesionální a přesto tolik lidský přístup. Andrea je úžasná žena, která má obrovský dar, jak posunout klienty na své cestě a rozšířit jim další možnosti, které mohou využívat v praxi. Vážím si také sdílení zkušeností všech zúčastněných. Výcvik byl pro mne radostí, ačkoliv se hodně pracovalo, tak se také hodně objevovalo. Ráda bych tímto s úctou poděkovala Andree a všem, kteří se mnou výcvik absolvovali.”
MARKLAND KOTVA a.s., MARKLAND Group Central Europe - Ing. Jaroslav Petrů - Člen představenstva a generální Ředitel CEO
“Vážená paní Mgr. Andrea Považanová je jedinečná profesionálka ve svém oboru, oplývající bezesporu silným vnitřním klidem, sebeúctou, rozvážností a noblesou. Osobně mohu potvrdit, že všechny techniky, které jsem poznal na kurzu Work Life Balance bez vyjímky fungují a mění můj život ať na pracovním či soukromém poli. Kombinace prezentovaných metod je naprosto ojedinělá a úžasná. Vím jak efektivněji řídit svůj život, znám přístupové kódy ke svým vnitřním zdrojům a mimo jiné jsem pochopil, že v jednoduchosti je opravdu úžasná síla a krása.”
RCI Banque Salzburg - Ing. Pavla Langerová , Financial Analyst/risk Manager
“Byla a jsem fascinovaná tím, co dokáže Andrea a techniky se kterými pracuje. Stačilo pár minut abych pochopila souvislosti co se přesně děje v mém manželství a kde je problém. A co následovalo poté, považuji za malý zázrak. Znova jsem se po letech zamilovala do svého manžela, v což jsem po osmiletém vztahu už ani nedoufala. Výcvik Work Life Balance s Andreou měl významný vliv na mé sebevědomí a pochopení, kudy se chci ve svém životě dále ubírat. Umožnil mi pochopit principy fungování života a naučil mě funkční nástroje, kterými lze ovlivnit jeho kvalitu. Poznala jsem více do hloubky sebe samu a naučila jsem se lépe hospodařit se svou energií. Tento výcvik mimo jiné velmi pozitivně ovlivnil kvalitu mých osobních vztahů a ukázal mi odpověď na otázky kam se chci v profesním životě dále ubírat. Příjemně mě obohatilo setkání s novými zajímavými lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Výborná investice."
Arta & Design – Ivana Hronová, CEO
„Andrea a její transformační kurz Work Life Balance mi velmi pomohli. Potkala jsem Andreu ve chvíli, kdy jsem procházela náročným životním obdobím a ztratila jsem veškerou sebedůvěru a chuť k životu. Díky Andree jsem ale dokázala získat zpět ztracený „drive“ a sebe samu. Pomohla mi nejen v profesním životě, ale i v soukromém. Jsem jí za to velmi vděčná a nesmírně si ji vážím, nejen jako kouče, ale i člověka.“
Národní knihovna České republiky - Ing. Tomáš Bohm – Generální ředitel, CEO
“Tento kvalitní výcvik s mnohé vypovídajícím názvem Work Life Balance bych doporučil těm, kdo hledají změnu, protože se zde naučí kombinace různých efektivních a rychlých technik a to vše za výborného vedení Andrey a navíc ve velmi příjemném prostředí. Training mě naučil podívat se na život z jiné strany a pomohl mi uvědomit si co chci. Změnil jsem přístup a náhled na mezilidské vztahy a pochopil, že má cesta a můj život je o mě. Pochopil jsem, že pokud chci změnu, musím ji provést já sám a že všechna potřebná energie pro ni je mi na dosah v mých vlastních zdrojích. Rozhodnutí absolvovat výcvik hodnotím jako dobrou investici!”
Katerina Vilimovská - Business Concierge
Po absolvování vzdělávacího programu Work Life Balance, vedený koučkou Andreou Považanovou se 2 x navýšil můj finanční příjem a jsem mnohem více sebevědomá. Užívám si života s novou kvalitou a klidem. Během výcviku jsem vyřešila spoustu svých osobních problematik. uvědomila jsem si, kdo jsem, objevila své zdroje. Pochopila jsem co v životě potřebuji, abych ho žila naplněně po všech stránkách. Už vím jak na to. Moje energie se mnohonásobně navýšila. Doporučuji tento unikátní výcvik z pozice poznání, že život s problémy, opravdu žít nemusíme, když víme jak na to.”
Alfa Laval Central Europe - Ing. Renata Váchová - Managing Director
“Možnost v rámci firemního rozvoje absolvovat Andrein program Work Life Balance vnímám jako novou cestu k dosažení Cílů, která mě posunula v pracovní i osobní rovině. Získané dovednosti a zdroje používám v každodenní praxi v rámci rodiny i mé manažerské pozice.“
Kraft Foods - Ing. Veronika Nosková - Brand Manager
“Umožnila jsem změně “stát se”. Absolvování výcviku Work Life Balance mi otevřelo cestu ke Coachingu, sebepoznání a inspiraci. Pochopila jsem, že život je úžasný a my ho takový můžeme žít. vnímám podporu a respekt k tomu, co nás přesahuje a nechávám vše více plynout. Andrea vždy podpoří, ukáže cestu a vybaví vším potřebným pro nezávislost, sebevědomí a zvládání životních situací. Po tomto výcviku sama koučuju, mám svou klientelu a svou novou vášeň. Pro mě jsou výsledky tohoto kurzu s Andreou skvělé!"

Méně referencíLife Balance Coaching

PhDr. Magdalena Nišponská Ph.D. - Univerzitní pedagog, psycholog
Andrea Považanová je moje dlouholetá kolegyně. Vždy jsem pociťovala velký respekt k jejímu odbornému rozhledu a velmi preciznímu, zodpovědnému a především lidskému přístupu k lidem se kterými pracuje. Společně jsme strávili již mnoho času krásnými a inspirujícími debatami ohledně metod, jež ve své práci používá – hlavně o postupech, které člověka vyvazují ze zajetí minulosti, případných bloků a traumat a následně ho orientují k niternému vztahu ke svému životu, lidem kolem něj a práci. V jejím osobním zaměření vystupují do popředí témata jako jsou zdroje a facilitace osobního růstu – směry, které jsou v současnosti v centru výzkumu v organizační a pracovní psychologii a koučinku jako prakticky orientované podpory růstu. Andrea Považanová se dlouhodobě a intenzivně věnuje uvolnění potenciálu člověka směrem k jeho pozitivní seberealizaci, pocitu autonomie a ukotvení ve vztazích. Metody, které důkladně a do hloubky ovládá, teoreticky i prakticky integruje podle potřeb klienta. Jako protějšek jsem se vždy cítila v bezpečném, nehodnotícím prostoru přijetí a hlubokého lidského zájmu.Nesmírně si vážím jejich odborných názorů, rad a vhledu, které jsou vždy podnětné.
Mgr. Nina Vysloužilova - Senior HR Manager Central and Eastern Europe PHILIPS
Co je to radost? Co je to potěšení ze hry, ať už tou hrou vnímáme kariéru, nebo sám život? Andrea mě zaujala hned v prvních minutách našeho setkání a její hodnota se v mých očích prohlubuje každým dnem. Zářivá bytost, jejíž optimismus, odhodlání a vyrovnanost mi dokazují, že ať už jsou vnější vlivy jakékoliv, vnitřně se dá prožívat radost. Je mým průvodcem k znovunalezení vnitřního klidu, odhalení vlastní hodnoty, facilitaci osobního potenciálu a plnění snů, ke kterým mi dodává odvahu a bourá hranice jejich omezení. Vzrušení ze hry se stupňuje a já se těším na každé naše další setkání, které mě posouvá vždy o kus vpřed v profesním i soukromém životě. Ještě nedávno jsem se ptala “ Co chci”, dnes se už ptám “ Z čeho mám radost.

Zobrazit další reference

Karolína Milerová – CEO, LITTLE MOLE
Andrea je pro mě jako jedna z mých mála životních jistot v hektické a nejisté době. Objivuju ji pro její rychlost a efektivnost práce, kterou přesto zahalí do jemnosti a Lásky tak, že Vás pohladí na duši, přesně když to potřebujete. Je velmi chápavá a člověk jí může říct cokoliv aniž by se cítil nějak nevhodně. Píšu si u ní svůj vlastní životní deník a jsem ráda, že ona je jeho věrnou a diskrétní spoluautorkou. Vždy se k ní těším, protože její energie a atmosféra v její kanceláři je jako kdybyste jeli na krátkou duševní dovolenou a přitom na sobě efektivně pracovali. Děkuji.
Renata Tobolková - Financial Controlling, WOOD & Company
Andreo, vůbec nechápu, že se to všechno stalo tak rychle. Prodala jsem dům, odstěhovala se, jsem zamilovaná a odlétám do Nepálu. Nebýt Tebe, tak ještě teď sedím sama v dome a koukám se slzama v očích z okna jak teče řeka. Díky díky díky!!!
Petra Svarinska - casting director, VIVID CASTING
Andrea je skvělý průvodce k znovunalezení sebe sama. Během 10 sezení jsem se díky jejímu citlivému vedení vydala cestou labyrintu a znovu přenastavila svůj vnitřní kompas. Co nevíc jsem si z koučingu odnesla??? Konečne umím s láskou a úsmevěm říct NE! Děkuji Andrejko:)
Bc. Petra Svobodová - manažerka pro klíčové partner ALLIANZ pojišťovna
Každá návštěva u Andrey pro mne byla osvobozujícím a ozdravujícím zážitkem, který mě vedl k mému cíli - nalézt vnitřní rovnováhu, prožívat a pozitivně řídit svůj profesní i osobní život. Andreo,děkuji Vám za pomoc a společnost na cestě k mým snům.
Mgr. Lenka Dvořáková - tajemnice Přírodovědecké fakulty UNIVERZITA KARLOVA
pohádkoví hrdinové mívají své moudré rádce, s nimiž vstoupit do třinácté komnaty je přece jen o něco bezpečnější. My obyčejní smrtelníci potřebujeme najít Vás, Andreo, abychom si troufli a zjistili, že z oken třináctých komnat je nádherná vyhlídka.
Ing. Ilona Šilhavecká - Export Marketing Manager DERMACOL
Prvnímu setkání s Andreou jsem nejdříve říkala náhoda, dnes tomu říkám osud. Její vstup do mého života mi přinesl vnitřní rovnováhu, poznání sebe sama a pozitivní myšlení, které se odráží v mém osobním i profesním životě. Je neuvěřitelné, když člověk chce, jak příjemnými způsoby lze dosáhnout tak výrazných výsledků! Andrea svým profesionálním a citlivým přístupem dokáže vždy přesně vystihnout, co člověk potřebuje – pohladí duši, vede rozum. Jsem přesvědčena, že všechny metody, které používá při své práci kouče, fungují a mohu říci, že díky jim jsem šťastnější, vyrovnanější a cítím, že kráčím správným směrem. Velmi se těším na každé setkání, přináší mi poznání, dobíjí baterky a naplňuje harmonAndreo, stala jste se pozitivní „závislostí“ mého života a já Vám za ní moc DĚKUJI!
Michaela Vrtelová - GUERLAIN Institut Prague
Andrea mě naučila se radovat z každého dne. Žít a užívat život. Žít konečně sebe. Už dávno pro mě není jen koučem. Nelze ji popsat pár slovy. Slova jsou zde zbytečná. Je třeba to zažít.
Mgr. Jan Páv - vedoucí správní agendy distribuce PRE
“Koučink s Andreou mi jednoduše otevřel oci a podnítil neuvěřitelný osobní růst a harmonizaci ve všech oblastech mého života. Pomohl dát mému životu nový, lepší směr a pocit naplnění a radosti. Dopřát si ten luxus žít vlastní život a žít ho po svém. Andrea mi svým profesionálním a láskyplným vedením pomohla dát jednotlivé životní události do souvislostí a najít v nich to lepší včetně potenciálu pro další růst. Doslova jako cibuli mě po vrstvách oloupala a pomohla najít pravý důvod vnitřního neklidu, odstranit bloky a dodat kuráž k realizaci změn a mých vlastních tužeb. Krok za krokem se můj život objektivně mění k lepšímu, plním si svá přání a prožívám štěstí. Jsem vděčný za to, že jsem měl tu čest Andreu poznat.”
Barbora Chaloupecká, výkonný producent CET 21
Rozhodnutí zavolat Andree a začít chodit na koučovací sezení považuji za jedno z mých nejzásadnějších. Na vlastní oči jsem viděla, že pokud chci změnu a jsem ochotná pro tu změnu něco udělat, dokážu to. Už od prvního setkání jsem věděla, že jsem na správném místě. Andrea mi pomohla vidět moji cestu, po které jsem se vydala. Ukázala mi možnosti, že to mohu mít v životě i jinak a líp a zbavila mě vnitřních závaží a strachů. Jsem velmi vděčná, že mám ve svém životě člověka jako je Andrea."
Jindřich Michálek - absolutní mistr světa v kulturistice organizace NABBA 2010
Můj život se po absolvování koučovacích setkání u Andrey totálně změnil. Našel jsem co v životě opravdu chci, nebojím se riskovat a cítím se silnější než kdykoliv předtím.”
PhDr. Samuel Dobrovodský - člen Mezinárodní Agentury pro Solární Technologie
“Při práci s Andreou se muž cítí jako dítě, které může jíst čokoládu do konce života. Je vyjímečné komunikovat o všem a do takové hloubky. Kromě toho je krásná a vyzařuje z ní klid a Energie.“
Petr Pětioký - vedoucí výstavby a provozu VOLTCOM
Andreo, dala jste mému životu úplně nový a úžasný směr, který mě katapultoval vstříc opravdovému porozumění věcem a dění okolo nás. Setkání s Vámi bylo jako schůzka s člověkem, kterého jsem už dávno hledal. Celý život jsem si ale myslel, že opravdový vnitřní klid je možné prožít pouze někde na druhém konci světa, ukryt kdesi hluboko v horách za zvuků tibetských zpěvů“. Protože celý život nevěřím na náhody a jsem přesvědčen, že náhoda je jen nepřesně pochopená řízená událost, vím, že i setkání s Vámi nebylo náhodné... Po několika setkáních s Vámi a Vašich workshopech jsem si začal plně uvědomovat mnoho věcí, které jsem dříve vidět buď nemohl, ale spíše si myslím, že jsem je vidět nechtěl… Schoval jsem tyto „zkušenosti“ kdesi hluboko v sobě a myslel si, že zmizí. Je jedno, zda se jednalo o záležitosti pracovního nebo osobního života, nikdy nezmizely, jen mi nevědomky ovlivňovaly život (většinou tím negativním způsobem). Po setkáních s Vámi jsem začal vidět věci mnohem jasněji a v úplně jiných souvislostech dříve mi skrytých. Pokud bych však měl jednou větou popsat, co zásadního způsobilo setkání s Vámi, je dozajista úžasná a nepopsatelná rovnováha ve všech oblastech mého života. Jsou chvíle, kdy se mi dokonale podaří zmizet v přítomném okamžiku a plynout jím, jak dlouho si dovolím. A když se vrátím zpět, vidím svět jinýma očima s větší pokorou, pochopením a lepším porozuměním. Andreo, jste úžasný člověk, chovám opravdu velkou vděčnost za to, že jsem Vás potkal.”

Méně referencí


 

Adresa

MGR. ANDREA POVAŽANOVÁ
Jáchymova 3
Praha 1 - Staré město

 

E-mail: povazanova@koucink-eft.cz
Mobil: +420 775 615 072

LinkedIn: Andrea Považanová
Facebook: Andrea Považanová